Ovatko italialaiset työntekijät eniten stressissä?

Anonim

Neljä kymmenestä italialaisesta työntekijästä väittää joutuneensa huomattavaan työstressiin ja luokittelevansa heidät häiriöimmin Euroopassa. Syyt löytyvät luonnollisesti erittäin korkeasta epävarmuuden ja työttömyyden tasosta, mutta myös niille, joilla on kiinteää työtä, jatkuvissa jännitteissä, painavissa rytmeissä ja kilpailussa. Erityisesti seitsemällä kymmenestä kymmenestä stressi johtuu työjärjestelyjen ja työtaakan uudelleenjärjestelyistä, kun taas viidellä kymmenestä johtuu yhteistyön puuttumisesta työtovereiden ja esimiesten kanssa, mikä voi johtaa häiritsemiseen ja muinaamiseen.

KEHITYS. Tiedot syntyvät kaikille ammattiryhmille ominaisesta psykologien järjestyksen kansallisen neuvoston suorittamasta tutkimuksesta, joka käsittelee ongelman arviointiin ja hallintaan liittyviä ongelmia. Itse asiassa riski on, että koehenkilöillä kehittyy yhä vakavampia ahdistuneisuushäiriöitä, jotka pitkällä aikavälillä voisivat pakottaa heidät myös psykoterapeuttisiin tai farmakologisiin hoidoihin.